Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti


null

Dues cultures, una sola marina. Due culture, un solo mare. | Giorgio Conte - Joan Isaac

19 gennaio 2019    |    Evento dal 19 gennaio 2019  al 19 gennaio 2019

    Arte e cultura Associazioni Cittadini e vita pubblica Politiche e Istituzioni Turismo    |    Cittadino

Dues cultures, una sola marina. Giorgio Conte i Joan Isaac

Due culture, un solo mare. Giorgio Conte e Joan Isaac

19 de gener 2019 - Teatre Cívic de l’Alguer | 19 gennaio 2019 - Teatro civico di Alghero

 

En l’àmbit del projecte cultural Barnasants, lo 19 de gener el Teatre Cívic de l’Alguer acolli Dues cultures, una sola marina, lo concert que uneix dos grans noms de la música d’autor: Giorgio Conte i Joan Isaac. Itàlia i Catalunya s’encontren gràcies a dos cantautors de llonga experiència que entenen la cançó d'autor en manera símil i de sempre se distiguin per la peculiar curiositat a descobrir en altres cultures la pròpia passió per la música d'autor.
La marina que els uneix i ompli les cançons dels dos artistes siguerà inevitablement present en un espectàcul únic en el qual la sensibilitat eixirà a fores de l'escenari i aquest intercanvi de llengües i cançons se transformarà en un tresor que l'espectador difícilment poguerà olvidar i que segurament conservarà per sempre en la pròpia memòria.
Dues cultures, una sola marina és lo primer de tres grans concerts d'artistes de la cançó catalana que sigueran acollits en ciutat durant lo 2019 gràcies a la col·laboració entre Barnasants i Plataforma per la Llengua, l’organització no governativa que treballa de 25 anys per promoure la llengua catalana i els drets lingüístics en tots els àmbits quotidians i en tot lo domini lingüístic català.
El Projecte cultural Barnasants és lo festival internacional de referiment de la cançó d’autor que se realitza anualment en bona part del territori català. Nat 24 anys fa a Barcelona amb la vocació de donar veu als artistes de la cançó d’autor durant los mesos hinvernals, Barnasants és creixit fins a se transformar en lo projecte cultural més important del sou gènere en Europa, presentant les grans figures consagrades de la cançó d’autor i difundint los nous valors emergents a través de més de 100 concerts en cada nova edició i estabilint importants acords de col·laboració i d'intercanvi amb festivals i projectes culturals italians, occitans, llatinoamericans, bascos, etc.
L’Alguer, ciutat catalana de Sardenya, que durant los últims set sèculs ha mostrat i demostrat la forta voluntat de conservar la pròpia llengua i cultura, punta a se transformar en seu estàbil del Barnasants, un projecte cultural assai lligat al territori i a la sua llengua, amb un interès vocacional especial per la cooperació cultural del Mediterrani occidental.
Barnasants a l’Alguer no significarà sol música, de fet els concerts sigueran acompanyats d'un pla d'activitats culturals i educatives amb el doble objectiu de fomentar la llengua i la cultura entre els joves i promoure los intercanvis culturals i musicals entre els artistes algueresos (sobretot els més joves) i els catalans.
L’espectàcul és gratuït i els bitllets sigueran distribuïts a partir de divendres 11 de gener en la seu de l’ofici turístic del carrer Càller. Lo gran apuntament, realitzat en col·laboració entre Barnasants i Plataforma per la Llengua és patrocinat del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero i fa part de la manifestació “Més que un Mes”.

17.01.2019, Sala Ex avis, c. Carlo Alberto: Joan Isaac protagonista a Encontre amb l'Autor. Vai all'evento su Facebook

Presentació del llibre Penso, per tant escric de Joan Isaac – en col·laboració amb Mondadori Bookstore

Gustau Navarro i Barba, responsable de la Delegació del Govern de Catalunya, i el professor Raffaele Sari Bozzolo enraonen amb l'autor.


Nell’ambito del progetto culturale Barnasants il 19 gennaio il Teatro Civico di Alghero ospita Dues cultures, una sola marina, il concerto che unisce due grandi nomi della musica d’autore: Giorgio Conte e Joan Isaac. Italia e Catalunya si incontrano grazie a due cantautori di lunga carriera che intendono la canzone d’autore in modo simile e da sempre si contraddistinguono per una peculiare curiosità a scoprire in altre culture la propria passione per la musica d’autore.

Il mare che li unisce e impregna le loro canzoni sarà inevitabilmente presente in uno spettacolo unico nel quale la sensibilità oltrepasserà il palcoscenico e questo interscambio di lingue e canzoni diventerà un tesoro che lo spettatore difficilmente potrà dimenticare e che sicuramente conserverà per sempre nella propria memoria.
Dues culture, una sola marina è il primo di tre grandi concerti di artisti della canzone catalana che saranno ospitati in città nel corso del 2019 grazie alla stretta collaborazione tra Barnasants e la Plataforma per la Llengua, l’organizzazione non governativa che lavora da 25 anni per promuovere la lingua catalana e i diritti linguistici in tutti gli ambiti quotidiani e in tutti i territori del dominio linguistico.
Il Progetto culturale Barnasants è il festival internazionale di riferimento della canzone d'autore che si realizza ogni anno in gran parte del territorio catalano. Nato 24 anni fa a Barcellona con la vocazione di dare voce agli artisti della canzone d'autore nei mesi invernali, Barnasants è cresciuto a tal punto da diventare il progetto culturale più importante del suo genere in Europa, presentando le grandi figure riconosciute della canzone d'autore e diffondendo i nuovi valori emergenti grazie all'organizzazione di oltre 100 concerti ad ogni nuova edizione e il raggiungimento di importanti accordi di collaborazione e scambio coi festival e progetti culturali italiani, occitani, latinoamericani, baschi, ecc.
Alghero, la città catalana della Sardegna, che durante gli ultimi sette secoli ha mostrato e dimostrato la forte volontà di conservare la propria lingua e cultura, punta così naturalmente a diventare sede stabile del Barnasants, un progetto culturale molto legato al territorio e alla sua lingua, con un interesse vocazionale speciale per la cooperazione culturale del Mediterraneo occidentale.
Barnasants ad Alghero non significherà solo musica, infatti i concerti saranno accompagnati da un piano di attività culturali ed educative con il doppio obiettivo di fomentare la lingua e la musica tra la gioventù e promuovere gli scambi culturali e musicali tra gli artisti algheresi (soprattutto i più giovani) e i catalani.
Lo spettacolo è gratuito e i biglietti saranno distribuiti a partire da venerdì 11 gennaio nella sede dell’Ufficio turistico sito in via Cagliari. Il grande evento, realizzato in collaborazione tra Barnasants e Plataforma per la Llengua, è patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero e rientra nell’ambito della manifestazione “Més que un Mes”.

17.01.2019, Sala Ex avis, via Carlo Alberto: Joan Isaac protagonista a Incontri con l'Autore. Vai all'evento su Facebook

Presentazione del llibro Penso, per tant escric de Joan Isaac – in collaborazione con Mondadori Bookstore

Gustau Navarro i Barba, responsabile della Delegazione del Governo della Catalogna, ed il professor Raffaele Sari Bozzolo dialogano con l'autore.

Scheda del luogo
Condividi su:

Vai su